Solar Edge

DUURZAME ENERGIE OPLOSSINGEN

Uit het oogpunt van duurzaamheid is het van belang het maximale rendement te behalen uit de gekozen grondstoffen (PV-installatie).

Diensten » Zonne-energie » Solar Edge systemen

Voordelen van Solar Edge systemen

1. Standaard productgarantie omvormers 12 jaar.

2. Productgarantie Power-optimizers 25 jaar.

3. Afmetingen, gewichten en prijzen van de SE omvormers zijn tot 2x kleiner dan de traditionele omvormers. Kostenreductie t.b.v. alle stringgerelateerde componenten.

4. Tot 35% minder stringen nodig

5. Reductie engineerings-uren door eenvoudige stringopbouw.

6. Vrijheid tijdens engineering
     - Stringen van ongelijke lengte mogelijk
     - Verschillende modules in één string mogelijk
     - Verschillende oriëntatie van modules in één string mogelijk

7. Indien stroomkring wordt onderbroken, automatisch afschakelen tot op paneel niveau: 
     VEILIG SYSTEEM
     - Reductie verzekeringspremie
     - Verantwoord richting brandveiligheid (brandweer kan veilig blussen)
     - Veiligheid tijdens montage / onderhoud (zowel AC3- als DC4-zijdig)

8. Innovatief
     - Systeem biedt alle vrijheid voor in de toekomst m.b.t.:
       - Activiteiten op daken zoals plaatsing van nieuwe systemen / airco / begroeiingen / plaatselijke vervuiling / systeem veroudering / etc. hebben beperkte invloed op systeem.
       - Veel vrijheid voor groeperen / onderverdelen van deelsystemen (toekomst: verhandelen van energie).

9. Gratis monitoren tot paneelniveau
     - Reductie onderhoudskosten door geringe aantal storingsuren, snelle foutenanalyse mogelijk
     - Overzicht over energiestromen van PV-systeem door gebruiker en beheerder


Mismatch

Mismatch is de belangrijkste factor in de prestaties van een PV-installatie. Mismatch heeft verschillende oorzaken is per definitie altijd aanwezig. De grootte van de mismatch is afhankelijk van de keuze van module– en stringopbouw en wordt bij correct handelen en samenstellen van een PV-installatie geminimaliseerd. Mismatch leidt tot lagere opbrengsten en versneld het verouderingsproces van de cellen. Het prestatieverschil tussen traditionele PV-systemen en het Solar Edge-systeem wordt grotendeels veroorzaakt door deze mismatch. De volgende oorzaken van mismatch kunnen (praktisch) niet verholpen worden:

1. Mismatch door schaduwval van obstakels op deelsysteem:
     - Permanente obstakels zoals dakkapellen, schoorstenen, masten etc.
     - Optredende obstakels zoals groeiende planten en bomen
     - Optredende obstakels door verandering van jaargetijden (langere schaduwval van omliggende obstakels)
     - Schaduwval van bewolking (bij grotere PV-installaties)

2. Mismatch door temperatuursverschillen tussen de geïnstalleerde modules door ongelijke windkoeling. De centraal gelegen modules worden tot 20°C warmer dan de bovenste, onderste en buitenste modules. Degradatie van de opbrengst als gevolg van de temperatuursstijging is bij de standaard PV-modules 0.4% - 0.6% per graad Celsius (Afbeelding 1a en 1b).

Afbeelding 1a: Temperatuursverschil over een PV-systeem.

Afbeelding 1b: MPP-tracken van verschillende curven.

Afbeelding 2: Links de flashtest in de fabriek, recht de flashtest op locatie.

3. Mismatch tijdens transport (2.5% - 8.%): verschil tussen de flashtesten in de fabriek t.o.v. de actuele prestaties op locatie. Degradatie door de trillingen van de modules tijdens transport tussen producent en locatie (afbeelding 2).

4. Mismatch door fabricageverschillen (2%). Als gevolg van productieverschillen op ruw silicium en op celniveau worden modules uitgevoerd met siliciumcellen met nagenoeg dezelfde spreiding. Hierdoor ontstaat de tolerantie van ±5Wp of ±5% (bij de betere moduleproducten is dit percentage overigens positief getolereerd: 0%+5%).

5. Mismatch door MPP verplaatsingen (dynamische MPP-verliezen). Tijdens de (zeer korte) periode die de MPP-tracker nodig heeft een volgende werkpunt te zoeken (door het veranderen van het weer), wordt er geen energie opgewekt. Bij het zoeken van dit werkpunt wordt een ideaal werkpunt gezocht van alle aaneengesloten modules tezamen. Afbeelding 4 toont het verschil in opbrengst indien het werkpunt wordt gezocht per ‘string’ en per module.

6. Mismatch door veroudering (Ageing). Bestaande prestatieverschillen tussen de modules lopen zeer uiteen in de tijd (afbeelding 4).

Afbeelding 3: De spreiding in prestatieverschillen van silicium bij een 250Wp ±3% getolereerde module.

Afbeelding 4: Temperatuursverschil over een PV-systeem.
 

Afbeelding 5: Temperatuursverschil over een PV-systeem.
Conclusie

Algemeen: Mismatch treedt op vanaf dag 1 nadat het PV-systeem is geïnstalleerd en zal toenemen in de komende 25 jaar. Hierdoor zal het SE systeem een steeds belangrijkere rol gaan spelen en zullen de verschillen in opbrengsten des te groter worden.

Module optimalisatie verhoogd het rendement van de totale PV-installatie, waardoor de maximale energie word gewonnen uit de gebruikte componenten en verzorgd een veilig systeem, doordat de Voc (open klemspanning) van iedere optimizer ‘slechts’ 1 Volt bedraagt. Optimalisatie op module niveau is de volgende innovatieve stap in de omvormer industrie en wordt door steeds meer omvormerfabrikanten toegepast. SolarEdge is een van de eerste op het gebied van modules optimalisatie en is gegroeid tot de innovatieve marktleider op dit gebied.